Η εταιρεία

Η εμπειρία της εταιρίας μας στο κλάδο παροχής τηλεπικοινωνιακών λύσεων ξεκινάει από το 2006. Τα ιδρυτικά μέλη και εταίροι υπήρξαν για σειρά ετών έμπειρα στελέχη μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας σε διαφορετικά κανάλια της αγοράς των τηλεπικοινωνιών (Β2Β, B2C), καθώς επίσης και η προσήλωση σε εξειδικευμένα και απαιτητικά projects, αποτέλεσαν τα συστατικά επιτυχίας και γνώσης για τον κλάδο. Σήμερα, συνεχίζουμε να παρέχουμε με επιτυχία ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνίας και νέων τεχνολογιών, οι οποίες διασφαλίζουν την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Βασικές μας αρχές είναι: ο χρόνος, το κόστος, η ποιότητα, η ασφάλεια, ώστε να διασφαλίζονται οι ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι αξίες μας

  • υπευθυνότητα
  • ακεραιότητα
  • ομαδικότητα
  • καινοτομία

Η αποστολή μας είναι...

να παρέχουμε ουσιαστικές και ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας

Επικοινωνήστε με ένα σύμβουλο επικοινωνιών

Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε και να σας βοηθήσουμε να μεταφέρετε την επιχείρησή σας σε νέα τεχνολογικά επίπεδα.

επικοινωνήστε με ένα σύμβουλο επικοινωνιών